assalamu’alaikumwarohmatullohiwabarokaa…

assalamu’alaikumwarohmatullohiwabarokaatuh
meniko blog kulo lare mlarat, menawi wonten ingkang saget manfaate dumateng njenengan monggo njenengan ngampil……………..
sembahnuwun atas kunjungan njenengan…………….
assalamu’alaikumwarohmatullohiwabarokaatuh

Iklan

Do’a

Tuhan…….

Jangan Engkau sematkan kedunguan Adam saat menelan biji Khuldi, puncak kenikmatan materi…

Tapi tanamkan keteguhan Yusuf pada jiwa kami saat terlena dihadapannya puncak keindahan ragawi….

Ajarilah lami tentang keperkasaan Ibrahim yang rela tersungkur di tungku pembakaran demi menggasah sebilah api tauhid sejati….

Ajarilah pula kami kepasrahan Ismail dalam meniti kilatan pedang cahaya keabadianMu

Jangan engkau taburkan kealpaan Sulaiman kala sesumbar menjamu ragam rupa binatang

seakan arus rizki tak bermuara dai Mu jua…….

Tapi siramilah jiwa kami dengan ketabahan Ayyub hingga mengerti hakikat serpihan-serpihan rasa sakit…

Tuhan………….

Ajarilah kami kepiawaian Nuh dalam merakit perahu keprihatinan ditengah-tengah gelombang raksasa di zaman krisis…

Ajarilah pula kami ketangkasan daud, keteduhan Zakaria dan cinta kasih yang mampu membalut keberingasan dengan benang kelembutan jangan engkau lumatkan lubuk batin kami kecerobohan Musa saat menemui Mu di puncak bukit keinginan…

Tapi anugerahilah kami kebersahajaan Muhammad sang Rosul agung itu pada pejumpaan dengan Mu di puncak segala ujung ketinggian.

Agar bersemayam di hati kami hakikat dari segala hakikat asal penciptaan…

ojo dumeh…….

ALLAHUMMA SHALLI’ALA MUHAMMAD
SAFI’IL ANAM WA’ALIHI WASAHBIHI
WASALLIM ’ALADDAWAM
Eling-eling sira manungsa, Temenana lehmu ngaji, Mumpung durung katekanan, Malaikat juru patiLuwih susah luwih lara, Rasane wong nang naraka, Klabang kures kalajengking, Klabang geni ula geniRante geni gada geni, Cawisane wong kang dosa, Angas mring kang Maha Kwasa, Goroh nyolong main zinaLuwih beja luwih mulya, Rasane manggon suwarga, Mangan turu diladeni, Kasur babut edi peni.
Cawisane wong kang bekti, Mring Allah kang Maha Suci, Sadat salat pasa ngaji, Kumpul-kumpul ra ngrasani.
Omong jujur blaka suta, Niliki tangga kang lara, Nulungi kanca sangsara, Pada-pada tepa slira. Yen janji mesthi netepi, Yen utang kudu nyahuri, Layat mring kang kasripahan, Nglipur mring kang kasisahan.
Awak-awak wangsulana, Pitakonku marang sira, Saka ngendi sira iku,
Menyang endi tujuanmu.
Mula coba wangsulana, Jawaben kalawan cetha, Aneng endi urip ira, Saiki sadina-dina, Kula gesang tanpa nyana, Kula mboten gadhah seja, Mung karsane kang Kuwasa, Gesang kula mung sa’derma.
Gesang kula sapunika, Inggih wonten ngalam donya, Donya ngalam karameyan, Isine apus-apusan.
Yen sampun dumugi mangsa, Nuli sowan kang Kuwasa, Siyang dalu sinten nyana, Jer manungsa mung sa’derma.
Sowanmu mring Pangeranmu, Sapa kang dadi kancamu, Sarta apa gegawanmu, Kang nylametke mring awakmu.
Kula sowan mring Pangeran, Kula ijen tanpa rewang, Tanpa sanak tanpa kadang, Banda kula katilaran.
Yen manungsa sampun pejah, Uwal saking griya sawah, Najan nangis anak semah, Nanging kempal mboten wetah.
Sanajan babanda-banda, Morine mung telung amba, Anak bojo mara tuwa, Yen wis ngurug banjur lunga.
Yen urip tan kabeneran, Banda kang sapirang-pirang, Ditinggal dinggo rebutan, Anake padha kleleran.
Yen sowan kang Maha Agung, Aja susah aja bingung, Janjine ridhone Allah,Udinen nganggo amalan.
Ngamal soleh ra mung siji, Dasare waton ngabekti, Ndherek marang kanjeng nabi,
Muhammad Rasul Illahi, Mbangun turut mring wong tuwa, Sarta becik karo tangga, Welasa sapadha-padha, Nulunga marang sing papa.
Yen ngandika ngati-ati, Aja waton angger muni, Rakib ngatit sing nulisi,
Gusti Allah sing ngadili.
Karo putra sing permati, Kuwi gadhuhan sing edi, Aja wegah nggula wentah, Suk dadi ngamal jariyah.
Banda donya golekana, Metu dalan sing prayoga, Yen antuk enggal tanjakna, Mring kang bener aja lena.
Aja medhit aja blaba, Tengah-tengah kang mejana, Kanggo urip cukupana, Sing akherat ya perlokna.
Aja dumeh sugih banda, Yen Pangeran paring lara, Banda akeh tanpa guna, Doktere mung ngreka daya.
Mula mumpung sira sugih, Tanjakna ja wigah wigih, Darma ja ndadak ditagih, Tetulung ja pilah-pilih.
Mumpung sira isih waras, Ngibadaha kanthi ikhlas, Yen lerara lagi teka,
Sanakmu mung bisa ndonga.
Mumpung sira isih gagah, Mempeng sengkut aja wegah, Muga sira yen wus pikun, Ora nlangsa ora getun, Mula kanca da elinga, Mung sapisan aneng donya, Uripmu sing ngati-ati, Yen wis mati ora bali, Gusti Allah wus nyawisi, Islam agama sejati, Tatanen kang anyukupi, Lahir batin amumpuni.
Kitab Qur’an kang sampurna, Tindak nabi kang pratela, Sinaunen kang permana, Sing sregep lan aja ndleya.
Dhuh Allah kang Maha Agung, Mugi paduka maringi, Pitedah lawan pitulung, Margi leres kang mungkasi.
Nggih punika marginipun, Tetiyang jaman rumuhun, Ingkang sampun pinaringan, Pinten-pinten kanikmatan, Sanes marginipun tiyang, Lan sanes margining tiyang, Kang kasasar kabingungan.
Gesang kita datan lama, Amung sakedheping netra, Maena sami andika,
Rukun Islam kang lelima.
AMIN AMIN AMIN AMIN
YA ALLAH ROBBAL ‘ALAMIN
MUGI PADUKA NGABULNA SADAYA PANYUWUN KULA

Di unduh dari alangalangkumitir.worpress.com